Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania » Dodatkowe Uslugi

Dodatkowe Uslugi

Ubezpieczenie Podróżne

 1. Gdzie jest oferowane ubezpieczenie podróżne na Tripsta.pl?
 2. W jaki sposób uiszcza się opłatę?
 3. Czy moje dane osobowe są bezpieczne?
 4. Jeżeli mam pytanie dotyczące umowy ubezpieczeniowej, do kogo mogę się zwrócić?
 5. Kiedy zaczyna się i kończy ubezpieczenie?
 6. Czy istnieją w umowie wyjątki?
 7. Czy mogę zmienić zdanie po wykupie ubezpieczenia?
 8. Jaki jest maksymalny czas trwania podróży?
 9. Z kim kontaktuję się w razie wypadku?

Pokrycie kosztów anulowania biletu

 1. Co obejmuje pokrycie kosztów anulowania biletów?
 2. Jaki jest termin ważności usługi?
 3. Kiedy zaczyna się i kończy usługa?
 4. Czy istnieją w umowie wyjątki?
 5. Czy mogę zmienić zdanie po wykupie usługi?
 6. Jak należy wypełnić wniosek o zwrot kosztów?
 7. W jakim czasie należy złożyć odpowiedni wniosek?
 8. Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o zwrot kosztów?
 9. Jak otrzymam informacje że wniosek został rozpatrzony pozytywnie?
 10. Kiedy i w jaki sposób zostanie zwrócona mi należna kwota?
 11. Kogo określamy mianem “najbliższa rodzina”?
 12. Do kogo należy się zwrócić z wnioskiem o zwrot kosztów?

Ubezpieczenie Podróżne W górę

Gdzie jest oferowane ubezpieczenie podróżne na Tripsta.pl?

Ubezpieczenie jest oferowane  przy każdej transakcji zakupu biletu lotniczego TYLKO w dwie strony. W 4 kroku rezerwacji można dodać ubezpiecznie jako dodatkową usługę.

W jaki sposób uiszcza się opłatę?

Jeśli zdecydujesz się na jedną z ofert ubezpieczeniowych, jej cena będzie doliczona do ceny biletu i pobrana zostanie opłata w wysokości całej sumy.

Czy moje dane osobowe są bezpieczne?

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do wydania umowy ubezpieczenia, a nie w żadnym innym celu.

Jeżeli mam pytanie dotyczące umowy ubezpieczeniowej, do kogo mogę się zwrócić?

Można się zwrócić do działu obsługi klienta Ubezpieczeń Podróżnych Mondial nr tel. + 48 22 490 8532, +48 22 300 3874

Kiedy zaczyna się i kończy ubezpieczenie?

Ubezpieczenie rozpoczyna się z chwilą wyjazdu/wylotu  i wygasa z chwilą powrotu/przylotu.

Czy istnieją w umowie wyjątki?

Tak. Niektóre wyjątki i warunki odnoszą się do konkretnych paragrafów oraz ogólnych wyjątków i warunków odnoszących się do całej polisy ubezpieczeniowej. Przykładowo podajemy kilka przypadków medycznych które, nie są objęte ubezpieczeniem:

- Podejmuje podróż wbrew zaleceniom lekarza lub fizjoterapeuty.
- Podejmuje podróż w celu uzyskania konsultacji lub diagnozy medycznej, w celu poddania się zabiegowi chirurgicznemu, w celu poddania się badaniu lub dobrowolnemu usunięciu ciąży.
- Był świadomy stanu zdrowia lub choroby swojej lub innych osób, które mogą mieć wpływ na ustalenia związane z podróżą przed ich podjęciem.
- Cierpi na chorobę psychiczną lub uraz psychiczny lub emocjonalny, depresję lub strach przed lataniem lub podróżą.
- Oczekuje na hospitalizację.
- Posiada wyznaczony termin porodu w ciągu 4 (czterech) miesięcy licząc od daty powrotu z Podróży.
- Uzyskał diagnozę dotyczącą choroby terminalnej.
- Cierpi na skutek Zdarzenia Ubezpieczeniowego w wyniku hospitalizacji lub leczenia świadczonego przed rozpoczęciem Podróży, którego skutki będą trwać nadal w trakcie Podróży.

Prosimy przeczytać umowę uważnie, aby upewnić się, że wybrane zostało ubezpieczenie, jakiego Państwo potrzebują.

Czy mogę zmienić zdanie po wykupie ubezpieczenia?

Tak. O ile nie skorzystali Państwo z usługi, istnieje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty wystawienia polisy, w tym celu należy skontaktować się telefonicznie z działem obsługi klienta w godzinach pracy biura.  Jeżeli podróż nie została rozpoczęta lub nie złożyli Państwo wnioseku o odszkodowanie.

Jaki jest maksymalny czas trwania podróży?

Program ubezpieczeń podróżnych GLOBY ONLINE z Mondial można wykupić na podróż trwającą do 30 dni. W przypadku dłuższych podróży prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Mondial, celem uzyskania informacji o możliwości ubezpieczenia.

Z kim kontaktuję się w razie wypadku?

Zespół medyczny zarządzania incydentami jest dostępny 24 godziny na dobę, aby służyć Państwu pomocą. Kontakt z Centrum Zarządzania Incydentami pod numerem + 48.22.490.85.32, +48.22.300.38.74

Pokrycie kosztów anulowania biletu W górę

Co obejmuje pokrycie kosztów anulowania biletów?

Zakupiona usługa pokrywająca zwrot kosztów za niewykorzystany bilet obejmuje:
- Chorobę, nieszczęśliwy wypadek, wskutek którego powstała konieczność hospitalizacji
- śmierć pasażera bądź członka bliskiiej rodziny
Proszę pamiętać, iż pakiet nie pokrywa usług dodatkowych np. hoteli, wynajęcia samochodu itd.

Jaki jest termin ważności usługi?

Pokrycie kosztów anulowania biletów obowiązuje wyłącznie pod warunkiem wpłacenia opłat i otrzymania biletu zgodnie z rezerwacją oraz okazania zaświadczenia lekarskiego dla odpowiedniego dnia podróży, a także okazania dokumentu potwierdzającego pokrewieństwo.

Kiedy zaczyna się i kończy usługa?

Pokrycie kosztów anulowania biletu obowiązuje tylko dla lotu, dla którego została ona nabyta, a termin jej ważności upływa po zakończeniu rejestracji w pierwszym punkcie odprawy.

Czy istnieją w umowie wyjątki?

Tak. Nie udzielimy zwrotu kosztów w następujących przypadkach:
• w przypadku choroby lub śmierci w wyniku pogorszenia się poprzedniego stanu zdrowia i/lub w wyniku choroby przewlekłej, na które można oczekiwać w ciągu terminu ważności pokrycia kosztów anulowania biletów
• w przypadku choroby lub śmierci w wyniku wkroczenia chirurgicznego, zmiany leczenia lub leków dla poprzedniego stanu zdrowia;
• jeżeli objawy towarzyszące ciąży fizjologicznej o charakterze lekkim lub tymczasowym (jak np. poranne mdłości oraz zmęczenie), które nie stanowią zagrożenia zdrowotnego dla matki lub dziecka, w tym połączenie lekkich objawów, są jedyną przyczyną,      która przeszkadza podróży;
• w przypadku nagłej choroby, gdzie pasażer bądź członek bliskiej rodziny jest w wieku powyżej 70 lat.

Czy mogę zmienić zdanie po wykupie usługi?

Tak, przysługuje prawo do anulowania zakupionego pakietu pokrycia kosztów w ciągu 14 dni po dokonaniu zakupu i otrzymania zwrotu w ciągu 15 dni z dnia otrzymania zawiadomienia o anulowaniu. Aczkolwiek, ze względu na procedury bankowe, zwrot może potrwać 7-10 dodatkowych dni zanim kwota pojawi się na wyciągu bankowym. Zwrot zostanie wypłacony za pomocą karty kredytowej lub przelewem pieniędzy na konto bankowe. W celu dokonania anulacji należy się skontaktować z naszym biurem.

Jak należy wypełnić wniosek o zwrot kosztów?

W celu złożenia wniosku o zwrot kosztów, należy przesłać niezbędne dokumenty na adres mailowy: claims@tripsta.pl .

W jakim czasie należy złożyć odpowiedni wniosek?

Wniosek może zostać założony najpóźniej w ciągu 30 dni od daty podróży.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o zwrot kosztów?

Zależnie od charakteru przyczyny złożonego wniosku, należy złożyć następujące dokumenty:
-Dokumenty potwierdzające wypadek nadzwyczajny/przyczynę wypadku pasażera, jak np. zaświadczenie o umieszczeniu w szpitalu, wniosek lekarski, świadectwo zgonu, dokumenty lekarskie itd. Wymienione dokumenty musza zawierać datę wypadku nadzwyczajnego, przyczynę, diagnozę, poprzednie wpisy lub założenia, a także zawierać zalecone leczenie.
-Dowolne dodatkowe rozsądne dowody, których zapotrzebujemy.
- potwierdzenie pokrewieństwa

Proszę pamiętać że wszystkie dokumenty powinny być w języku angielskim i należy je przesłać w ciągu 30dni od złożenia wniosku.

Jak otrzymam informacje że wniosek został rozpatrzony pozytywnie?

Automatyczna wiadomość zostanie przesłana z potwierdzeniem otrzymanego zgłoszenia. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 24h w robocze dni wraz z odpowiedzią o akceptacji zgłoszenia.

Kiedy i w jaki sposób zostanie zwrócona mi należna kwota?

Zwrot zostanie wypłacony w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania pełnych i wystarczających dowodów naszego obowiązku wypłaty zgodnie z niniejszymi warunkami i przepisami i od chwili powstania możliwości ustalenia kwoty odszkodowania.

Kogo określamy mianem “najbliższa rodzina”?

Do najbliższej rodziny możemy zaliczyć: małżonka, partnera cywilnego (jeżeli prawo kraju rodzimego lub kraju, gdzie Państwo się znajdują, przewiduje rejestrację ślubu cywilnego jako równoważnika oficjalnego ślubu), brat lub siostra, rodzice lub przybrane rodzice, dzieci (lub dzieci małżonka/małżonki).

Do kogo należy się zwrócić z wnioskiem o zwrot kosztów?

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pakietu pokrywającego koszta anulowania biletów , nasz dział obsługi klienta służy pomocą i z chęcią odpowie na wszelkie pytania.